Hoşgeldiniz, Misafir.
Son Ziyaretiniz:
Toplam Mesajınız: 53


 

AnasayfaAramaSSSKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Atamızn sözLri

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
MaRaz__ii Rap
MEGA MOD
MEGA MOD
avatar

Kadın
Mesaj Sayısı : 664
Yaş : 28
Durumum :
Kişisel İleti : ... MaVii CaDııı ...
Paylaşım : :
39 / 10039 / 100

Güç: :
68 / 10068 / 100

Tecrübe : :
40 / 10040 / 100

Kayıt tarihi : 17/04/08

MesajKonu: Atamızn sözLri   Perş. Nis. 17, 2008 8:18 pm

● Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletind ir.

● Türk Milleti yeni bir iman ve kesin bir milli azim ile yeni bir devlet kurmuştur bu devletin dayandığı esaslar "Tam Bağımsızlık" ve "Kayıtsız Şartsız Milli Egemenlik"ten ibarettir . Yeni Türkiye devletini n yapısının ruhu Milli Egemenlik tir. Milletin Kayıtsız Şartsız Egemenliğidir...

● Bütün ümidim gençliktedir.

● Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriye t'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersin iz.

● Ne mutlu Türküm diyene !

● Öğretmenler! Cumhuriye t sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

● Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

● “...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyece ktir.”

● Muallimle r! Yeni nesli, Cumhuriye tin fedakâr öğretmen ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetin iz ve fedakârlığınız derecesiy le mütenasip bulunacak tır.

● Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı... Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksin iz ve mutlaka başarılı olacaksınız.

● Milletler i kurtaranl ar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneği kazanmamıştır.

● Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksin iz... Dinlenmem ek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazl ar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimiz e durmadan, yorulmada n yürüyecektir.

● Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleler i üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelid ir.

● Asıl önemli olan ve memleketi temelinde n yıkan, halkını esir eden, içerdeki cephenin suskunluğudur.

● İstiklal, istikbal, hürriyet, herşey adaletle kaimdir!

● Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

● "Uluslar, egemenlik lerini geçici bile olsa, bırakacağı meclisler e dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluk tan daha tehlikeli olabilir. Meclisler in öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilme si olanaklı olmayan zararlar verebilir ."

● Gençler cesaretim izi takviye ve idame eden sizlersin iz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyet in, vatan sevgisini n, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriye ti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

● Öğretmenler! Cumhuriye t, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterl i muhafızlar ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyet te yetiştirmek sizin elinizded ir.

● Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.

● Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

● Söz konusu olan vatansa, gerisi teferruat .

● Yorulmada n beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar, yorulmada n ne demek? Yorulmama k olur mu? Elbette yorulacak sınız. Benim sizden istediğim şey yorulmama k değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmed en beni takip etmektir. Yorgunluk her insan, her mahlûk için tabii bir halettir, fakat insanda yorgunluğu yenebilec ek mânevi bir kuvvet vardır ki, işte bu kuvvet yorulanla rı dinlendir meden yürütür.

● Öyle istiyorum ki, Türk Dili bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar, bütün terimleri yle çoğunluğun anlayabil eceği güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar.

● Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir.

● Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesinde dir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiy atı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

● Müsbet bilimleri n temelleri ne dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesi nde olduğu kadar beden terbiyesi nde de kabiliyet i artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetim izin açık dileğidir.

● Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

● Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletler e yem olurlar.

● Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiy oruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir . Yoksa okumuş olanlarda n en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenl erden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.

● Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.

● Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinde n yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.

● Özgürlük ve bağımsızlık benim karakteri mdir. Ben milletimi n en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyeti n, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilme si mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimi n de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesid ir. Millet ve memleketi n menfaatle ri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletler den her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiye tle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusunda n vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım.

● Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletler in esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdur lar.

● Cumhuriye t fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.

● Yurtta sulh, cihanda sulh.

● Türk milletini n istidatı ve kati kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemek tir.

● Türk milletini n karakter ve adetlerin e en uygun olan idare, cumhuriye t idaresidi r.

● Yeni kuşak, en büyük cumhuriye tçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

● Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletler e hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetl erinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.

● Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.

● Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferleri n kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.

● Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlid ir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginler indendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

● Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

● Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.

● Türk Milletini n istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemek tir.

● Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur lar.

● Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyo r. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.

● Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriye ti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

● Medeniyet in emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidi r.

● Biz dünya medeniyet i ailesi içinde bulunuyor uz. Medeniyet in bütün icaplarını tatbik edeceğiz.

● Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.

● Bizim devlet idaresind e takip ettiğimiz prensiple ri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyor uz.

● Milletimi z her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemek te ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletini n bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemiz dir.

● İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletel im, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyeb ilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirler le bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?

● Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

● Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayaca k, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacak larından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikl e emin olanlarda nım.

● Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerd eki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkekleri mizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdur lar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorla rsa.

● Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.

● Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gerekleri ne göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludu r.

● Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer, ancak kendisind en daha büyük bir amacı elde etmek için belli başlı bir vasıtadır.

● Zafer, bir fikrin istihsâline (elde edilmesin e) hizmeti nispetind e kıymet (değer) ifade eder. Bir fikrin istihsâline dayanmaya n bir zafer pâyidar olamaz (yaşayamaz). O, boş bir gayrettir .

● Her büyük meydan muharebes inden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlem (dünya) doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına bir zafer, boşa gitmiş bir gayret olur.

● Türkiye'nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye erişmek maksadını güder.

● Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

● Tam bağımsızlık, ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.

● Hürriyet olmayan bir memlekett e ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

● Tarih bir milletin kanını, varlığını hiçbir zaman inkar edemez

● Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.

● Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

● Basın milletin müşterek sesidir. Başlıbaşına bir kuvvet, bir okul, bir öncüdür.

● Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman tam bağımsızlık dediğimizi herkesin anlaması gerekir.

● Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

● Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerl e taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.

● Memleket mutlaka modern medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.

● Yeni Türkiye Devleti temelleri ni süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomi ile kuracaktır. Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacak tır. Fakat yeni Türkiye Devleti bir ekonomi devleti olacaktır.

● Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektird iği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

● Devrim yasası, eldeki yasaların üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafalarımızdaki akımı boğmadıkça, başladığımız devrim ve yenilik bir an bile durmayaca ktır. Bizden sonraki dönemlerde de böyle olacaktır.

● Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.

Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
MaRaz__ii Rap
MEGA MOD
MEGA MOD
avatar

Kadın
Mesaj Sayısı : 664
Yaş : 28
Durumum :
Kişisel İleti : ... MaVii CaDııı ...
Paylaşım : :
39 / 10039 / 100

Güç: :
68 / 10068 / 100

Tecrübe : :
40 / 10040 / 100

Kayıt tarihi : 17/04/08

MesajKonu: Geri: Atamızn sözLri   Perş. Nis. 17, 2008 8:20 pm

Toplumdak i başarısızlığın sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır.
● Bu memleket dünyanın beklemediği, asla umut etmediği ayrıcalıklı bir varoluşa sahne oldu. Bu sahne en az 7 bin senelik bir Türk beşiğidir. Beşik doğanın rüzgarıyla sallandı; beşiğin içindeki çocuk doğanın yağmurlarıyla yıkandı, o çocuk doğanın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu sonra onlara alıştı; Onların oğlu oldu. Bir gün o doğa çocuğu, Doğa oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu... Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.

● Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.

● Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriye t yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyor um.

● Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayetti r.
● Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirleri ni veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. 1927

● Bombasırtı olayı (14 Mayıs 1915) çok önemli ve Dünya savaş tarihinde eşine rastlanma sı mümkün olmayan bir olaydır. Karşılıklı siperler arası 8 metre , yani ölüm kesin. Birinci siperdeki lerin hepsi kurtulmam acasına düşüyor. İkinci siperdeki ler yıldırım gibi onların yerlerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilec ek bir soğuk kanlılıkla biliyormu sunuz? Bomba, şarapnel, kurşun yağmuru altında öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir cekinme bile göstermiyor. Sarsılma yok. Okuma bilenler Kur' an-ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenl erse Kelime-i şahadet getiriyor ve ezan okuya®ak yürüyorlar. Sıcak cehennem gibi kaynıyor. İşte bu Türk askerinde ki ruh kuvvetini gösteren dünyanın hiçbir askerinde bulunmaya n tebriğe değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale savaşlarını kazandıran bu yüksek ruhtur.

● Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, seçtiği dinin icaplarını yapmak ve yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. 1925

● Tüketici yaşamak iyi değildir. Üretici olalım. 1925

● Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriye ti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün mana ve biçimiyle uygar bir toplum haline değiştirmektir.

İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiy le ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketi n her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir toplulukt ur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsi niz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!


Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletler in esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdur lar."Türk milletini n son yıllarda gösterdiği harikaların yaptığı siyasi ve sosyal inkılapların gerçek sahibi kendisidi r. Milletimi zde bu kabiliyet ve tekamül var olmasaydı, onu yaratmaya hiçbir kuvvet ve kudret yeterli olamazdı."
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
 
Atamızn sözLri
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
İMAJ © FORUM  :: •●((¯˚•._.• Mustafa Kemal ATATÜRK •._.•˚¯))●• :: Atatürk Genel-
Buraya geçin: